Uitbestede analysesConsulten

De pathologen kunnen bij twijfel of ter bevestiging van een diagnose een 2de advies inwinnen. Hiervoor wordt samengewerkt met de diensten pathologie van het onder andere UZ Gent, UZA en Brussel, AZ Sint-Jan Brugge, K.U. Leuven en UL Bruxelles.