Privacy

Het ziekenhuis is verplicht om van iedere patiënt een dossier aan te leggen waarin de administratieve, medische, verpleegkundige en paramedische gegevens opgenomen worden en dit om u een optimale behandeling te kunnen verstrekken. Dit patiëntendossier is strikt vertrouwelijk. In het kader van een goede zorgbehandeling is het belangrijk dat zorgverleners die u behandelen over de juiste informatie betreffende uw gezondheidstoestand kunnen beschikken. Aangezien het mogelijk is dat er gegevens betreffende uw gezondheidstoestand bij verschillende zorgverleners of zorginstellingen worden bewaard, is het van groot belang dat deze gegevens op een snelle en veilige manier kunnen worden uitgewisseld met respect voor uw rechten als patiënt en respect voor uw privacy. Binnen het ziekenhuis kan uw medisch dossier enkel ingekeken worden door de personen die dit nodig hebben in het kader van uw behandeling en enkel voor die gegevens die strikt noodzakelijk zijn per categorie van zorgverlener. Zo heeft bijvoorbeeld de verpleegkundige geen inzage in het volledige medische dossier maar enkel in die zaken die hij/zij nodig heeft voor de verpleegkundige verzorging.

Het ASZ is aangesloten bij het CoZo Vlaanderen (Colloboratief Zorgplatform Vlaanderen) waarbij momenteel 27 ziekenhuizen en de huisartsenorganisaties uit hun regio direct kunnen samenwerken. Dit project heeft tot doel op een efficiënte wijze een snelle en beveiligde elektronische uitwisseling van uw gezondheidsgegevens mogelijk te maken tussen de zorgverleners die u behandelen in België. Hierdoor is o.a uw huisarts nog beter op de hoogte van uw medisch dossier in de ziekenhuizen, zodat hij uw behandeling grondiger kan opvolgen. Uw gegevens zijn echter niet raadpleegbaar tenzij u daartoe zelf expliciete toestemming heeft gegeven. Naast deze toestemming is het vervolgens zo dat enkel artsen waarmee u een behandelrelatie hebt effectief gegevens kunnen raadplegen. U kan de toestemming steeds weigeren of intrekken zonder dit te moeten motiveren. Meer info hierover vindt u op de website van CoZo (www.cozo.be ).

Wetenschappelijk onderzoek

In het ASZ bestaat de mogelijkheid dat er om medisch wetenschappelijke reden onderzoek uitgevoerd wordt. Uw akkoord hieromtrent zal worden gevraagd. U kunt ten allen tijde bij de Ethische Commissie van het ziekenhuis inlichtingen bekomen omtrent de aard van het wetenschappelijk onderzoek. De Ethische Commissie kunt u telefonisch bereiken tijdens de kantooruren, op het nummer 053/76.67.17