Direct immunofluorescentie onderzoek (DIF) op niet gefixeerde huidbiopten, wordt op de dienst anatomo-pathologie uitgevoerd. Deze techniek gebruikt de specifieke binding van antilichamen aan hun antigenen (immunohistochemische techniek) om fluoroforen in de cel met de fluorescentiemicroscoop te visualiseren. De verdeling van deze fluoroforen laat toe bepaalde diagnoses te verfijnen bij bv. blaarziekten of vasculitis.

Biopten worden bij voorkeur genomen uit relatief recente letsels (<24 u oud). Eventueel kan de vermoedelijke ouderdom van het letsel door u gespecificeerd worden.

INTERN: het staal mag direct vers naar onze dienst gebracht worden.

EXTERN: het staal mag 24u onderweg zijn op een bevochtigd gaasje met fysiologisch vocht.

Voor conventionele histo-pathologie stuurt u idealiter een formol-gefixeerd biopt in uit de aangetaste (lesionele) huid (bv. huid met bovenliggend blaardak).

Voor DIF is de lokalisatie van het biopt afhankelijk van de vermoede pathologie:

  1. Voor genodermatosen (vb epidermolysis bullosa) stamt het biopt standaard best uit klinisch normale huid (of uit een iatrogeen geprovoceerde blaar).
  2. Voor bulleuse AIZ (vb pemfigus, pemfigoïd) stamt het biopt standaard best uit peri-lesionele erythemateuze huid.
  3. Zie tabel 1 voor uitzonderingen (naar Prof. Dr. MF Jonkman, Dienst Blaarziekten UMC Groningen):

Tabel 1. DIF: lokalisatie van het biopt: uitzonderingen

DIF biopt blaarziekten

peribulleus    

lesionaal    

gezond

Regel    

X

 

 

Lichen planus pemfigoïdes

X

X

lichen papel    

Oculair pemfigoïd

X conjunctiva 

 

 

Dermatitis herpetiformis

X  

 

X strekz. elleboog

Bulleuze SLE

X

 X LE lesie

 X pols dorsaal

Epid. Bullosa hereditaria 

 

 X gewreven huid

X


Het DIF-biopt wordt idealiter vers verstuurd in een met fysiologisch vocht bevochtigd gaasje. Het verse huidbiopt kan ook in een gesloten recipiënt (met schroefdop) gevuld met een fysiologische vochtoplossing geplaatst worden OP VOORWAARDE dat het ons binnen een tijdspanne van 24 uur kan bereiken. Bij langere transportduur wordt het verse biopt ons idealiter ‘flash-frozen’ toegestuurd in een container met droog ijs. Deze wordt u op aanvraag ter beschikking gesteld.

 

GELIEVE ONS STEEDS TELEFONISCH (053 76 48 36) TE VERWITTIGEN VAN AFNAME VAN EEN BIOPT VOOR DIF-ONDERZOEK

 

Een definitief pathologisch verslag zal u toegestuurd worden na integratie van de resultaten van de conventionele lichtmicroscopie en van het DIF-onderzoek.

Na klinico-pathologische confrontatie verwijzen wij u voor verdere serologische uitwerking (indirecte IF, immunoblot, ELISA) naar gespecialiseerde diensten (vb. Dienst Dermatologie UZ Gent).