Sinds 1 juli 2009 (zie B.S. van 29/5/2009) worden immuunhistochemische onderzoeken voor het aantonen van farmaco-diagnostische antigenen, in het kader van het voorschrijven van tumor-specifieke medicatie bij oncologische patiƫnten door het RIZIV vergoed en dit:

  1. enkel naar aanleiding van een schriftelijke vraag door de behandelende geneesheer
  2. per onderzochte tumor slechts 1 maal per jaar
  3. voor de antigenen EGFR, oestrogeenreceptor, progesteronreceptor, Her2/neu en C-kit (CD117)

Gelieve voor uw aanvraag gebruik te maken van het aanvraagformulier waarop het te detecteren antigeen kan aangevinkt worden.


Voor de farmaco-diagnostische immuunkleuringen is het nodig dat de stalen door het labo anatomo-pathologie verwerkt worden binnen de 24 uur voor grotere en binnen de 12 uur voor kleinere prelevementen (0,5 cm). Gelieve het tijdstip (uur) van fixatie te willen vermelden op het aanvraagformulier.