De volgende niet-gynaecologische stalen mogen met Cytolyt gefixeerd worden of mogen vers naar het labo Anatomo-Pathologie gebracht worden:

 • Pleuravocht
 • Ascites/Peritoneaal vocht
 • Pericardvocht
 • Cystevocht
 • Douglasvocht
 • Longspoeling

De verse stalen kunnen max.12 uur bij kamertemperatuur bewaard worden. Indien langer dan 12 uur (bv weekend, feestdagen) dienen deze stalen met Cytolyt gefixeerd te worden alvorens naar het labo Anatomo-Pathologie gebracht te worden.

De volgende stalen moeten gefixeerd worden met Cytolyt:

 • EBUS/EUS
 • Lymfeklier puncties
 • Thyroid/ Parotis puncties
 • Brushing
 • CSV/lumbaal punctie
 • Borst

De volgende stalen moeten gefixeerd worden met Alcohol:

Urine

De volgende stalen moeten gefixeerd worden op Preservcyt:

CSV/lumbaal punctie

De volgende stalen moeten gefixeerd worden op een draagglaasje (alcoholfixatie):

Tepelsecreet

Het staal dient samen met het aanvraagformulier naar het labo Anatomo-Pathologie gebracht te worden. De stalen/recipiënten dienen geïdentificeerd te zijn a.d.h.v. de naam en geboortedatum van de patiënt, idealiter een klever van het ziekenhuis/mutualiteit.