Standaard dienen alle prelevementen gefixeerd te worden in gebufferde formol 10%. De grootte van het recipiënt wordt gekozen in functie van de grootte van het prelevement (1/3 volume staal en 2/3 volume formol). Bij voorkeur wordt er eerst formol in het potje gedaan en pas daarna het prelevement, zodat het ongefixeerde prelevement niet aan het potje blijft kleven. Als recipiënt kan zowel plastiek als glas gebruikt worden. De gefixeerde prelevementen kunnen bewaard worden op kamertemperatuur. Op het recipiënt dienen de patiëntengegevens vermeld te worden.