SISH en mutatieanalyses

Her2/neu SISH: Borstcarcinoom en Carcinoom van maag en slokdarm-maag overgang

Volgens de Belgian Guidelines is een analyse zinvol na een voorafgaande Her2/neu immuunhistochemische kleuring. Het resectiestuk en/of biopt wordt eerst gescreend d.m.v. Her2 immuunhistochemie.

Voor het borstcarcinoom wordt een SISH uitgevoerd op Her2 IHC 2+ en 3+ gevallen.

Voor het maagcarcinoom wordt een SISH ook uitgevoerd op Her2 IHC 0 en 1+ gevallen daar 7,5% dezer gevallen toch gen-amplificatie vertonen. Her2 SISH kan met een statistisch gelijkaardige uitkomst uitgevoerd worden op zowel biopten als op resectiestukken van zowel de primaire tumor als van een metastase. Er wordt wel een minimum van 6 biopten aanbevolen.

De aanvraag wordt a.d.h.v. de MOC gesteld.

De Her2/neu genstatus wordt via SISH bij voorkeur getest op de punctiecilinder/biopten. Teneinde de kans op DNA-degradatie tot een minimum te herleiden dienen volgende richtlijnen in acht genomen te worden:

  • De punctiecilinder/biopten dient/dienen onmiddellijk na afname gefixeerd te worden (preferentieel binnen 20-30 min., ten laatste binnen 60 min.). Gelieve op het aanvraagformulier het tijdstip tussen staalafname en fixatie aan te geven.
  • Fixeer de punctiecilinder/biopten in een recipiënt met (kleurloze) 10% neutraal gebufferde formol.
  • De punctiecilinder/biopten dient/dienen minstens 6 uur en maximaal 72 uur gefixeerd te worden. Gelieve op het aanvraagformulier het tijdstip en datum van fixatie aan te geven. De laboratoriummedewerkers kunnen dan in functie hiervan beslissen wanneer de cilinder/biopten voor verdere machinale verwerking in aanmerking komt/komen. Wanneer er geen testresultaat kan bekomen worden t.g.v. overfixatie wordt dit in het verslag als disclaimer vermeld.

Deze richtlijnen zijn gebaseerd op de ‘Updated Belgian Guidelines voor Her2 testing in breast cancer Belg J Med Oncol 8-4-sept 2014’ en 'Belgian guidelines for HER2 testing in gastric cancer in Belg J Med Oncol 2011;5:14-22’.

Deze analyse wordt doorgestuurd naar het Onze-Lieve-Vrouw Ziekenhuis AALST (BelAc nr 350-MED).

 

Mutatie-analyses

Bepalen van diverse genstatussen door NGS (Next Generation Sequencing) analyse als predictor voor gestandaardiseerde therapieën of als prognostische markers. 

Deze analyses worden uitgevoerd in samenwerking met het Alliance Molecular Platform UZ Brussel (AMPLiUZ) te Brussel.

 

Een analyse kan uitgevoerd worden op een staal dat reeds in het archief in ons bezit is. U dient enkel een aanvraagformulier met vraag tot bepalen van de gen status in te vullen (naam patiënt en eventueel gekend biopsienummer) en op te sturen.

Een nieuw teststaal (vb. punctiecilinder van een metastase of een biopt van de primaire tumor) moet gefixeerd worden in 10% neutraal gebufferde formol en ons samen met een ingevuld aanvraagformulier toegestuurd worden.

Fixeer de biopten of resectiestukken binnen 20-30 min. (ten laatste binnen 60 min.). Gebruik NOOIT Bouin's fixatief daar dit het DNA degradeert. De totale fixatietijd dient minstens 6 uur en maximaal 72 uur te bedragen.