Intern

Intra muros is de Dienst Pathologie enkel toegankelijk via een elektronische schuifdeur. Deze kan geopend worden via een elektronische badge wanneer deze bevoegdheid werd toegekend aan de houder van de badge. In de andere gevallen kan men zich aanmelden via de deurbel-camera en wordt de schuifdeur van op afstand geopend.

Vóór de schuifdeur (dus buiten de Dienst) bevindt zich in de gang (verd. -1) met de ziekenhuis-postbakjes een houten grijs-bruine kast met meerdere afzonderlijk af te sluiten compartimenten. Eénmaal de deuren van de kast gesloten, kunnen deze enkel door het personeel van de dienst geopend worden (9u - 13u - 15u30). Deze kast kan gebruikt worden om op een veilige manier stalen af te geven. De stalen van de consultatiediensten dienen door het personeel van de betreffende diensten zelf gedeponeerd te worden in de kast.

Gefixeerde stalen uit de operatiekwartieren van de campus Aalst worden verzameld in een afgesloten kar (elektronisch slot met badge) en 2 maal per dag (+/- 8u00 en +/- 13u30) door het transportpersoneel van het ASZ naar de Dienst  Pathologie gebracht.

Verse stalen voor vriescoupe of speciaal onderzoek dienen op voorhand aangekondigd te worden op het interne nummer 48.36 en worden door de diensten naar het labo gebracht en, na aanmelding bij de schuifdeur, persoonlijk afgegeven aan een laborant of aan een patholoog.

Personeel van de Dienst Pathologie gaat minstens 2x/dag na of er op de afdeling Klinische Biologie stalen aanwezig zijn, bestemd voor de Dienst Pathologie.

Op vrijdagnamiddag gaat een medewerker van de Dienst rond 16u nog een laatste maal extra naar de operatiekwartieren om stalen op te halen.

 

Extern

Aan externe zijde is de Dienst Pathologie enkel toegankelijk via een elektronische schuifdeur. Deze kan enkel geopend worden via een elektronische badge wanneer deze bevoegdheid werd toegekend aan de houder van de badge. De bevoegdheid werd toegekend aan de medewerkers van de Dienst alsook aan alle bodes en aan bepaalde begrafenisondernemers.

De stalen van de ziekenhuizen Wetteren, Geraardsbergen en Oudenaarde worden door bodes opgehaald. De ophaalmomenten zijn:

 • Voor campus Wetteren:
 • Tussen 9u00 en 10u00
 • Tussen 12u50 en 14u15
 • Tussen 14u45 en 15u15
 • Tussen 16u50 en 17u30
 • Tussen 20u45 en 21u30
 • Voor campus Geraardsbergen:
 • Tussen 9u30 en 10u30
 • Tussen 14u30 en 15u15
 • Tussen 19u30 en 21u00
 • Voor AZ Oudenaarde:
 • Tussen 10u00 en 10u45
 • Tussen 12u35 en 15u15
 • Tussen 16u00 en 16u45
 • Tussen 19u30 en 21u00

Verantwoordelijke voor de beurtrol der bodes is Van Daele Steven (0470/02 48 42). De bodes leveren alle stalen af in lokaal A (labo Anatomo-Pathologie Campus Aalst).

Stalen van huisartsen worden opgehaald door een koerierdienst en in het labo afgegeven (cfr. supra).