Uitbestede analyses

 

Ziekenhuis/instelling

Subspecialisatie

Dienst Klinische Biologie UZ Gent

B-cel en T-cel receptor clonaliteitsanalyse

Centrum Medische Genetica UZ Gent

MSI LOH-test en mutatiescreening

Onderzoekseenheid longtoxicologie, laboratorium voor Pneumologie, UZ-Leuven

Asbestbepaling

Dienst Oncologie UZ-VUB

Melanoom-vaccin aanmaak

Dienst Pathologie UZ-Gent

Nierpathologie

UZ Brussel

Alle moleculaire testen met uitzondering van de HPV detectie en genotypering.

UZ Leuven

Trilhaaronderzoek

Pleurapathologie (Prof. Weynand)

Dienst pathologie OLV ziekenhuis Aalst

Her2 SISH en HPV CISH

UZA

PDL1: borst-, urologische en hoofd- en halstumoren

FISH analyses

 

Consulten

 

De pathologen kunnen bij twijfel of ter bevestiging van een diagnose een 2de advies inwinnen. Hiervoor wordt samengewerkt met de diensten pathologie van het onder andere UZ Gent, UZA en UZBrussel, AZ Sint-Jan Brugge, K.U. Leuven en UL Bruxelles.