Intra-muros

 

Gelieve het secretariaat op voorhand te verwittigen van de aanvraag tot vriescoupe via het nummer (053.76.)48.36.

 

Het verse biopt moet zo snel mogelijk (binnen de tijdspanne van enkele minuten) naar de dienst pathologie gebracht worden met vermelding dat het om een vriescoupe gaat. Het staal dient persoonlijk afgeven te worden aan een laboratoriummedewerker(ster) of aan een patholoog, samen met de aanvraag waarop duidelijk vermeld staat dat een vriescoupe gewenst wordt. Indien nodig duidelijk het biopt markeren met behulp van dra(a)d(en). Vb. huid, borst,…

 

VERMELD OP HET AANVRAAGFORMULIER STEEDS UW TELEFOONNUMMER voor MEDEDELING VRIESCOUPE-ANTWOORD door de patholoog.

 

Extra-muros

Extra-muros vriescoupe-analyses worden door alle pathologen verzorgd volgens een beurtrol. Gelieve via het secretariaat, met de patholoog ruim (minstens 2 werkdagen) op voorhand datum en uur te bespreken zodat de continuïteit van de dienst kan verzekerd worden.