Het labo hanteert volgende turn-around tijden:

Kleine tot middelgrote biopten (niet verkalkt)

Max. 5 werkdagen

Operatiestukken (niet verkalkt)

Max. 5 werkdagen

Biopten (verkalkt)

afhankelijk van de tijd nodig om te ontkalken

Gynaecologische uitstrijkjes

Max. 15 werkdagen

Niet-gynaecologische cytologische stalen

Max. 6 werkdagen

DIF

Max. 10 werkdagen

HPV-bepaling PCR

Max. 7 werkdagen, na resultaat Gynaecologische uitstrijkjes

Autopsie

Max. 2 maanden

 

Indien biopten voor analysen of consult worden doorgestuurd naar andere ziekenhuizen, geldt de TAT die bepaald is door deze ziekenhuizen.

 

Recente literatuurstudies tonen aan dat pre_analytische variabelen een grote rol spelen in preservatie van antigenen (voor detectie van antilichamen) en DNA kwaliteit (moleculair en genetisch onderzoek) van de ingezonden stalen.

Een fixatieduur (in formaldehyde) van minimum 6 uur (en maximaal 72 uur), wordt nodig geacht om een zo optimaal mogelijk diagnostisch resultaat te bekomen, en het aantal vals negatieve resultaten of afzwakking van signalen drastisch te verminderen.

Deze studies zijn opgenomen in internationale en nationale richtlijnen en dienen we, als geaccrediteerd laboratorium, dan ook te volgen (cfr ASCO-CAP Guidelines Her2Neu testing Breast Cancer 2013 en de Belgische Richtlijnen voor Her2Neu testing 2014).

Bovenstaande resulteert in enkele praktische richtlijnen:

  • Kleine biopten welke voor 11u30 werden afgenomen en in recipiënten met formaldehyde in het labo toekomen, worden dezelfde dag verwerkt. Dit betekent dat het resultaat ten vroegste de volgende werkdag beschikbaar is (indien geen bijkomende kleuringen/testen nodig zijn).
  • Kleine biopten welke na 11u30 worden afgenomen, en in recipiënten met formaldehyde in het labo toekomen, zullen de volgende dag worden verwerkt. Dit betekent dat het resultaat ten vroegste na 2 werkdagen beschikbaar is (indien geen bijkomende kleuringen/testen nodig zijn).
  • Grote biopten welke macroscopische dissectie vereisen en operatiestukken, dienen na dissectie in het labo, minstens 6 uur te fixeren en zullen dus eveneens de volgende dag worden verwerkt. Dit betekent dat het resultaat ten vroegste na 2 werkdagen beschikbaar is (indien geen bijkomende kleuringen/testen nodig zijn).

Om dit alles zowel voor u als voor het labo vlot te laten verlopen, is er een aanvraagformulier voor histologisch en cytologisch onderzoek beschikbaar.

Het aanvraagformulier geeft de mogelijkheid om op een overzichtelijke en gemakkelijke manier aan te duiden wanneer het staal is afgenomen (datum en tijdstip –voor/na 11u30) en hoeveel tijd er tussen afname en fixatie is.

Gelieve voor beide parameters op het aanvraagformulier aan te vinken wat van toepassing is, anders zijn we, om aan onze accreditatie- en kwaliteitsnormen te voldoen, genoodzaakt het staal te beschouwen als afgenomen na 11u30.