Cytologie

Het celonderzoek omvat de preventieve onderzoeken van de baarmoederhals, het diagnostisch onderzoek van aangeprikte oppervlakkige en diepe organen en het onderzoek van exfoliatief celmateriaal in urine, speeksel, oogvocht, e.a.

Voor de gynaecologische cytologie werken we reeds geruime tijd met de vloeibaar medium cytologie (liquid based cytology) techniek (ThinPrep, Hologic). Hierbij wordt het celmateriaal niet rechtstreeks op glaasjes uitgestreken (conventionele uitstrijken) maar door de afnemer, in een recipiënt gebracht met vloeibaar medium (fixatievloeistof). Eénmaal in het labo stelt deze techniek ons in staat meer diagnostische tests uit te voeren dan met de conventionele uitstrijken.

Aan de hand van deze techniek kunnen we meer celmateriaal onderzoeken, gestandaardiseerd te werk gaan, en  moleculaire analyses uitvoeren op het residueel materiaal in het recipiënt. We stellen fixatievloeistoffen en recipiënten op de verschillende diensten ter beschikking.

Sinds mei 2015 zijn we voor niet-gynaecologische cytologie naar vloeibaar medium cytologie (liquid based cytology) overgeschakeld.

 

Gynaecologische cytologie

Vanaf 1 maart 2013 gelden nieuwe vergoedingsregels voor het cervico-vaginale uitstrijkje en cytopathologisch onderzoek. Voor een routinescreening van een uitstrijkje wordt sinds 1 maart 2013 de patiënte slechts 1 maal per 3 kalenderjaren door het RIZIV vergoed. Een herhalingsuitstrijkje op vraag van de patiënte, binnen de 3 jaar na een eerder normaal resultaat, wordt dus niet meer vergoed door het RIZIV.

Als om diagnostische of therapeutische redenen (atypische cellen van ongekende betekenis –ASC-US/AGC/ASC-H, gekende high risk HPV infectie, LSIL, opvolging van een hooggradig letsel) een herhalingsuitstrijkje wenselijk is, dan wordt dit herhalingsuitstrijkje eveneens door het RIZIV vergoed. Dit tot 2 maal per jaar en tot een normaal resultaat wordt gevonden.

Verder dient bij afwijkende cytologie een advies ingewonnen te worden bij een tweede patholoog. Een apart verslag met advies van deze tweede lezing wordt opgesteld met verwijzing naar het verslag van de initiële afwijkende cytologie.

HPV detectie en genotypering wordt terugbetaald indien uitgevoerd bij:

  • De aangetoonde aanwezigheid van atypische cellen (ASC-US, ASC-H, AGC), bevestigd in tweede lezing
  • De opvolging van atypische cellen van ongekende betekenis (ASC-US, AGC, ASC-H)
  • De opvolging van behandelde hooggradige cervicale intra-epitheliale neoplasie (CIN 2 en CIN3 en AIS-ecc) met negatieve cervico-vaginale afname

Voor HPV-detectie middels een moleculair biologische techniek beschikt de Dienst Pathologie A.S.Z. AV over een ISO:15189 accreditering (BelAc nr 375-MED).