Home

Idylla platform (BioCartis) in voorbereiding voor EGFR mutatie-analyse in longcarcinoom:

 

Dit toestel werkt met individuele cassettes (lab-in-a-box) waarin DNA extractie, amplificatie en mutatie-detectie automatisch worden uitgevoerd, en het testresultaat reeds na 2 uur beschikbaar is.

De ASZ dienst pathologie beschikt over een ISO15189 accreditering voor het opsporen van BRAF gen-mutaties in het melanoom en KRAS & NRAS gen-mutaties in het coloncarcinoom. De dienst werkt momenteel ook aan de verificatie van EGFR-mutaties in het longcarcinoom.

 

Voor aanbevelingen m.b.t. staalafname en fixatie klik “hier”.

 

Next Generation Sequencing (NGS) in voorbereiding:

De dienst valideert momenteel de techniek van Next Generation Sequencing (NGS) om, gebruik makend van het Illumina MiSeq platform, 15 ‘targetable’ genmutaties parallel op te sporen in verscheidene vaste tumoren. De dienst maakt ook deel uit van de expertengroep in de ‘NGS benchmarking-trial’, georganiseerd door het Wetenschappelijk Instituut voor de Volksgezondheid (WIV).

 

WBdoc01-170526-Home