De autopsies worden door de anatomo-pathologen uitgevoerd in het mortuarium van het ASZ of bij begrafenisondernemer D’Hondt indien autopsie van AZO . De dienst Anatomo-Pathologie verzorgt geen autopsies aangevraagd door de gerechtelijke diensten.

 

De aanvragende geneesheer vraagt een autopsie schriftelijk aan via een standaard aanvraagformulier “FAUTfo03-Standaardformulier aanvraag autopsie artsen

De aanvragende geneesheer dient één van de anatomo-pathologen telefonisch op de hoogte te brengen.

 

De autopsie wordt enkel uitgevoerd indien een schriftelijke toestemming van de familie voor uitvoering van de autopsie “FAUTfo02- Standaardformulier toestemming autopsie ondertekend werd.