Stalen voor trilhaaronderzoek worden door het labo doorgestuurd naar het UZ Leuven (afdeling exp. ORL trilhaaronderzoek). Het staal wordt op fysiologisch vocht, in een potje met deksel naar het labo anatomo-pathologie gebracht. Op het recipiënt dienen de patiëntengegevens vermeld te worden.

Het biopt dient in het labo toe te komen vóór 11 uur in de voormiddag, teneinde ons in staat te stellen het biopt nog mee te geven met de vervoerdienst naar het UZ Leuven.